LICITACIÓ DE LES OBRES DEL POLÍGON INDUSTRIAL RIU SEC

LICITACIÓ DE LES OBRES DEL POLÍGON INDUSTRIAL RIU SEC

Ja està publicada la licitació per a la contractació de les obres de Millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis al Polígon Industrial Riu Sec de Borriol. El pressupost base de la licitació ascendix a 185.480 €.

Recordem que gràcies a les gestions fetes per l’equip de govern, les obres estaran finançades per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) amb 165.340 €.

Podeu obtindre tota la documentació per a la licitació en el Portal de Transparència (https://borriol.sedelectronica.es/transparency/0061ecbf-ffa3-4e6a-9db3-354b0d131931/). També cridant al departament de contractació de l’Ajuntament (964 321 461) o al correu electrònic contractacio@borriol.es).

Mitjançant el projecte de “Millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis en el polígon Riu Sec de Borriol” es persegueix l’objectiu d’aconseguir una millora de les següents condicions:

Modernitzar les instal·lacions de telecomunicacions, en concret l’accés a Internet.

Garantir la seguretat viària de les àrees del polígon, així com la seguretat enfront d’incendis i actes vandàlics de les seues indústries i usuaris.

Potenciar la mobilitat sostenible de i cap al polígon.

Millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic.

Millorar els sistemes de gestió de residus.

Condicionar zones verdes dins del polígon.

Adequar les instal·lacions de sanejament i aigua potable.

Dotar de sistemes d’informació en internet del polígon industrial.

 

Leave a reply