LICITACIÓ DE LES OBRES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL ELS LLAVADORS

LICITACIÓ DE LES OBRES DEL CENTRE SOCIOCULTURAL ELS LLAVADORS

Ja està publicada la licitació per a la contractació de les obres de la Fase I de l’Espai Sociocultural «Els Llavadors». El pressupost base de la licitació ascendix a 230.041,95 €.

Recordem que gràcies a les gestions fetes per l’equip de govern, les obres es finançaran amb 150.000 € de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i 75.000 € de la Diputació de Castelló.

Podeu obtindre tota la documentació per a la licitació en el Portal de Transparència (https://borriol.sedelectronica.es/transparency/c022a282-1de1-4989-8d4d-0acd4b405cdd/). També cridant al departament de contractació de l’Ajuntament (964 321 461) o al correu electrònic contractacio@borriol.es).

Les obres consistiran principalment en la construcció i adequació d’este espai sociocultural basant-se en el projecte d’execució de la Fase 1 Edifici per a la casa de Cultura de Borriol. L’objectiu del present projecte, és dur a terme les obres necessàries per a la adequació d’esta part de l’immoble. Concretament l’àmbit A (referent a l’anualitat 2021), inclou totes els treballs i estratègies necessàries per a finalitzar les obres referents a la planta baixa i primera com a Biblioteca i dependències annexes (hall, zona de lavabos, despatxos, aules…), així com l’arxiu municipal situat en planta segona de la part sud de l’edifici. També, s’actua sobre el conjunt de la fatxada de l’immoble, tant la que dóna a l’av. Saragossa com a carrer Ramón y Cajal, com en l’adequació de l’accés, per a la seua adaptació en itineraris accessibles. En l’àmbit B (anualitat 2022), l’objectiu, seran dur a terme les obres necessàries per a l’habilitació de la planta soterrani, com a espai destinat a les associacions culturals del municipi, així com les zones de la planta baixa (hall-accés i cafeteria). De la part reformada de planta baixa, únicament s’habilita l’ús de l’hall-accés, deixant per a futures fases l’habilitació i mobiliari de la resta de zones (banys, ascensor, cafeteria-cultural, fusteries…). S’inclouen principalment els treballs de finalització d’acabats i revestiments tant de sòls, parets i sostres, fusteries interiors i exteriors, equipament necessari iimplantació de tots els sistemes d’instal·lacions requerits.

Totes estes accions, estan enfocades a reformar part de l’espai Sociocultural Els Llavadors per a habilitar els usos de biblioteca, arxiu municipal, cafeteries i espai  d’activitats, intentant incorporar criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, així com el compliment en matèria de discapacitat i accessibilitat i de seguretat d’utilització de la normativa actual.

Leave a reply