PLE ORDINARI DEL MES DE JULIOL DE 2021 AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DEL MES DE JULIOL DE 2021 AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 29 de juny al canal de YouTube corporatiu. Els punts que es van tractar van ser el següents:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 23 de juny del 2021.

2. Aprovació per unanimitat de L’Expedient 1.572/2021, Afectació del bé immoble al domini públic. Parcel·la de la Font de Peret.

3. Aprovació per unanimitat de l’Expedient 1.325/2021. Modificació del contracte d’arreplega de residus i revisió de preus.

4. Aprovació per unanimitat de l’Expedient 1.389/2020, Contracte d’obres d’execució de la Fase I de l’Espai Sociocultural «Els Llavadors».

5. Aprovació per unanimitat de l’Expedient 33/2021, Moció per a la baixa de l’IVA en peluqueries.

6. Aprovació per 10 vots a favor de Compromís, PP i Ciutadans i 3 abstencions del PSPV i Veïns de Borriol de l’Expedient 33/2021, Control del cotonet a Sud-àfrica.

7. Es va donar compte de les Resolucions d’Alcaldia 515 al 630 ambdós inclusivament. Precs i preguntes.

Leave a reply