CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE JULIOL/2021

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE JULIOL/2021

El dijous 29 de juliol es realitzarà el ple ordinari a partir de les 19:30 h amb l’ordre del dia següent:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 23 de juny del 2021.

2. Expedient 1.572/2021. Afectació del bé immoble al domini públic. Parcel·la de la Font de Peret.

3. Expedient 1.325/2021. Modificació del contracte d’arreplega de residus i revisió de preus.

4. Expedient 1.389/2020. Contracte d’obres d’execució de la Fase I de l’Espai Sociocultural «Els Llavadors».

5. Expedient 33/2021. Moció per a la baixa de l’IVA en peluqueries.

6. Expedient 33/2021. Control del cotonet a Sud-àfrica.

B) Activitat de control

7. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia 515 al 630 ambdós inclusivament.

C) Precs i preguntes

El ple el podran seguir en directe per Televisió de Borriol i en el canal de YouTube corporatiu.

Clica l’enllaç següent: https://www.youtube.com/channel/UCyXKkJEljLGswbUBJkdD6OA

Baixa’t la convocatòria.

Leave a reply