PLE ORDINARI DE JUNY DEL 2021 AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DE JUNY DEL 2021 AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dimecres 23 de juny al canal de YouTube corporatiu. Els punts que es van tractar van ser el següents:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 27 de maig del 2021.

2. Aprovació per unanimitat de l’expedient 1.355/2021. EMC 17/2021 Crèdit Extraordinari finançat pel Fons de Cooperació.

3. Aprovació per 8 vots a favor de Compromís i Veïns, 4 abstencions del PP i Ciutadans i un vot en contra del PSPV de l’expedient 872/2021. Modificació del Reglament de la Comissió Municipal de Festes de Borriol.

4. Aprovació per 10 votos a favor de Compromís, Veïns, Ciutadans i PSPV i l’abstenció del PP de l’expedient 1.953/2020. Reglament sobre el funcionament de l’Escola Matinera.

5. Aprovació per 8 vots a favor de Compromís i Veïns, l’abstenció del PSPV i 4 vots en contra del PP i Ciutadans de l’expedient 1.104/2021. Suspensió de llicències del sector 1B de la Urbanització de La Coma.

6. Aprovació de 9 vots a favor de Compromís, Veïns i PSPV i els vots en contra del PP i Ciutadans de l’expedient 392/2021. Ordenança fiscal per a la regulació per a la prestació del servici de l’Escola Matinera.

7. Aprovació per 10 votos a favor de Compromís, Veïns, Ciutadans i PSPV i l’abstenció del PP de l’Expedient 1356/2021. E.M.C. 18-2021 suplement Crèdit finançat pel Fons de Cooperació.

8. Aprovació per unanimitat de l’expedient 184/2021. Protocol d’assetjament sexual de l’Ajuntament de Borriol.

9. Aprovació per unanimitat de l’expedient 33/2021. Declaració institucional de Bandes de Música de maig del 2021.

10. Aprovació amb 8 vots a favor de Compromís i Veïns, 2 abstencions i 3 vots en contra del PP de l’expedient 335/2021. II Regularització de la denominació de diversos carrers del municipi.

11 Donar compte de l’expedient 1.260/2021 sobre tancament i liquidació del pressupost i dels informes amb omisió de fiscalització.

12 Donar compte de les resolucions d’alcaldia 413 a 514.

Precs i preguntes.

Leave a reply