CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE JUNY/2021

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE JUNY/2021

El dimecres 23 de juny es realitzarà el ple ordinari a partir de les 18:30 h amb el següent orde del dia:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 27 de maig del 2021.

2. Expedient 1.355/2021. EMC 17/2021 Crèdit Extraordinari finançat pel Fons de Cooperació.

3. Expedient 872/2021. Modificació del Reglament de la Comissió Municipal de Festes de Borriol.

4. Expedient 1.953/2020. Reglament sobre el funcionament de l’Escola Matinera.

5. Expedient 1.104/2021. Suspensió de llicències del sector 1B de la Urbanització de La Coma.

6. Expedient 392/2021. Ordenança fiscal per a la regulació per a la prestació del servici de l’Escola Matinera.

7. Expedient 1356/2021. E.M.C. 18-2021 suplement Crèdit finançat pel Fons de Cooperació.

8. Expedient 184/2021. Protocol d’assetjament sexual de l’Ajuntament de Borriol.

9. Expedient 33/2021. Declaració institucional de Bandes de Música de maig del 2021.

10. Expedient 335/2021. II Regularització de la denominació de diversos carrers del municipi.

B) Activitat de control

11. Donar compte de l’Expedient 1.260/2021. Tancament i liquidació del Pressupost i dels informes amb omissió de fiscalització.

12.Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia 413 al 514 ambdós inclusivament.

C) Precs i preguntes

El ple el podran seguir en directe per Televisió de Borriol i en el canal de YouTube corporatiu.

Baixa’t la convocatòria i l’ordre del dia:

Leave a reply