PLE ORDINARI DEL MES DE MAIG DE 2021 AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DEL MES DE MAIG DE 2021 AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 27 de maig al canal de YouTube corporatiu. Els punts que es van tractar van ser el següents:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 29 abril 2021.

2. Aprovació per unanimitat de l’Expedient 1.109/2021, EMC 16/2021 Crèdit extraordinari per al camí dels Mallades-Perxets.

3. Aprovació per unanimitat de l’Expedient 766/2021. Ordenança Reguladora de la Subvenció Nucli Històric Tradicional.

4. Aprovació per 9 vots favor de Compromís per Borriol, Veïns de Borriol i PSPV i 4 en contra del PP i Ciutadans de l’Expedient 923/2019. Adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.

5. Donar compte de l’expedient 1167/2021. MINHAP Informació trimestral del primer trimestre del 2021 (morositat i període mitjà pagament a proveïdors)

6. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia de la 322/2021 a la 412/2021 (ambdós inclusivament)

7. Aprovació per 8 vots a favor de Compromís per Borriol i Veïns de Borriol, 1 abstenció del PSPV i 4 en contra del PP i Ciutadans de l’Expedient 2021/316 de modificació de l’ordenança de Convivència Ciutadana i Prevenció d’Actuacions Antisocials.

Precs i preguntes.

Leave a reply