CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE MAIG/2021

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE MAIG/2021

El dijous 27 de maig es realitzarà el ple ordinari partir de les 19:30 h amb el següent orde del dia:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió de data 29 abril 2021.

2. Expedient 1.109/2021. EMC 16/2021 Crèdit extraordinari per al camí dels Mallades-Perxets.

3. Expedient 766/2021. Ordenança Reguladora de la Subvenció Nucli Històric Tradicional.

4. Expedient 923/2019. Adhesió a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori.

B) Activitat de control

5. Donar compte de l’expedient 1167/2021. MINHAP Informació trimestral del primer trimestre del 2021 (morositat i període mitjà pagament a proveïdors)

6. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia de la 322/2021 a la 412/2021 (ambdós inclusivament)

C) Precs i preguntes

El ple el podran seguir en directe per Televisió de Borriol i en el canal de YouTube corporatiu.

Artxiu:

Leave a reply