PLE ORDINARI DEL MES D’ABRIL DE 2021 AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DEL MES D’ABRIL DE 2021 AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 29 d’abril al canal de YouTube corporatiu. Els punts que es van tractar van ser el següents:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de data 25 de març de 2021.

2. Aprovació per unanimitat de la modificació de la plantilla de personal 2021.

3. Aprovació per unanimitat de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).

4. Aprovació per unanimitat de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa d’Ocupació de Via Pública.

5. Aprovació per 9 vots a favor de Compromís i PSPV i 4 abstencions de PP i Ciutadans de la modificació del reglament del Consell de Cultura i Patrimoni de Borriol.

6. Aprovació per 9 vots a favor de Compromís i PSPV i 4 abstencions de PP i Ciutadans de la modificació del reglament del Consell de Media Ambient de Borriol.

7. Aprovació per unanimitat de la modificació de Crèdit 12/2021 Rocòdrom.

8. Aprovació per unanimitat de la modificació de Crèdit 13/2021 Cotxe de Policia.

9. Aprovació per unanimitat de la modificació de Crèdit 14/2021 Remolc.

10. Aprovació per 12 vots a favor i una abstenció de la regidora Vicent de la modificació puntual núm. 33 NNSS – Connexió casc urbà amb el sector ZU-7.

11. Aprovació per unanimitat del Reglament orgànic del Consell Escolar Municipal de Borriol (CEMBOR).

12. Aprovació per 9 vots a favor de Compromís i PSPV i 4 abstencions de PP i Ciutadans de la proposta del Grup Compromís per Borriol per a l’ampliació de l’Hospital de La Plana amb la creació d’una Casa de Parts.

13. Aprovació per unanimitat demanar al govern central que prenga les mesures per tal de donar compliment a l’acord de les Corts Valencianes referent a la MAT.

14. Donar compte de les resolucions d’alcaldia de la 2021/226 a la 2021/321.

Precs i preguntes.

Leave a reply