CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI D’ABRIL/2021

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI D'ABRIL/2021

El dijous 29 d’abril es realitzarà el ple ordinari a partir de les 19:30 h amb l’ordre del dia següent:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de data 25 de març de 2021.

2. Expedient 2021/869. Modificació de la plantilla de personal 2021.

3. Expedient 2021/867. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).

4. Expedient 2021/844. Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa d’Ocupació de Via Pública.

5. Expedient 2021/870. Modificació del reglament del Consell de Cultura i Patrimoni de Borriol.

6. Expedient 2021/871. Modificació del reglament del Consell de Media Ambient de Borriol.

7. Expedient 2021/873. Modificació de Crèdit 12/2021 Rocòdrom.

8. Expedient 2021/886. Modificació de Crèdit 13/2021 Cotxe de Policia.

9. Expedient 2019/890. Modificació de Crèdit 14/2021 Remolc.

10. Expedient 2021/5. Modificació Puntual núm. 33 NNSS – Connexió casc urbà amb el sector ZU-7.

11. Expedient 2021/856. Reglament orgànic del Consell Escolar Municipal de Borriol (CEMBOR).

12. Expedient 2021/33. Proposta del Grup Compromís per Borriol per a l’ampliació de l’Hospital de La Plana amb la creació d’una Casa de Parts.

13. Expedient 2021/33. Demanar al govern central que prenga les mesures per tal de donar compliment a l’acord de les Corts Valencianes referent a la MAT.

B) Activitat de control

14. Donar compte de les resolucions d’alcaldia de la 2021/226 a la 2021/321.

C) Precs i preguntes

El Ple el podran seguir en directe per Televisió de Borriol i al canal de Youtube corporatiu.

Artxiu:

Leave a reply