PLE ORDINARI DEL MES MARÇ DE 2021 AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DEL MES MARÇ DE 2021 AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 25 de març al canal de YouTube corporatiu.

Els punts que es van tractar van ser el següents:

Aprovació de l’esborrany de l’acta de data 25 de febrer de 2021.

Aprovació per unanimitat de la presa de possessió de la nova regidora Lidón Sobrino Tellols del Grup Veïns de Borriol.

Aprovació per unanimitat de la regularització de la denominació de diversos carrers del municipi.

Aprovació per unanimitat de la renumeració del carrer d’Alacant (antic carrer de Vila-real).

Aprovació per unanimitat de la Modificació de Crèdit. Suplement de crèdit per al Pla Resistir.

Aprovació per 10 vots a favor (5 Compromís, 3 PP, 1 Ciutadans i 1 PSPV) i 3 abstencions (2 Veïns de Borriol i 1 Compromís) de la Modificació de Crèdit. Crèdit extraordinari per a la urbanització PAI sector ZU7.

Aprovació per unanimitat de la incoació de l’expedient per a l’adopció de l’escut de la Vila de Borriol.

Aprovació per majoria absoluta de 8 vots a favor (6 Compromís i 2 Veïns de Borriol), 2 abstencions (Ciutadans i PSPV) i 3 en contra (PP), del Pla Estratègic de Subvencions.

Aprovació per unanimitat del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals.

Aprovació per unanimitat de les Bases de les Subvencions del Pla Resisitir.

Aprovació per unanimitat de la Modificació de Crèdit (Suplement de Crèdit) de la subvenció per a la Modernització i Condicionament del Polígon Industrial Riu Sec.

Precs i preguntes.

Leave a reply