CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE MARÇ/2021

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE MARÇ/2021

El dijous 25 de març es realitzarà el ple ordinari ple ordinari a partir de les 19:30 h amb l’ordre del dia següent:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de data 25 de febrer de 2021.

2. Expedient 2021/480. Presa de possessió de la nova regidora Lidón Sobrino Tellols del Grup Veïns de Borriol.

3. Expedient 2021/335. Regularització de la denominació de diversos carrers del municipi.

4. Expedient 2021/2.085. Renumeració del carrer d’Alacant (antic carrer de Vila-real)

5. Expedient 2021/602. Modificació de Crèdit. Suplement de crèdit per al Pla Resistir.

6. Expedient 2021/588. Modificació de Crèdit. Crèdit extraordinari per a la urbanització PAI sector ZU7.

7. Expedient 2021/373. Incoació de l’expedient per a l’adopció de l’escut de la Vila de Borriol.

8. Expedient 2021/630. Pla Estratègic de Subvencions.

9. Expedient 2019/1.315. Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals.

10. Expedient 2021/210. Urgència (no dictaminat en la Comissió Informativa). Bases de les Subvencions del Pla Resisitir.

B) Activitat de control

11. Donar compte de les resolucions d’alcaldia de la 2021/126 a la 2021/225.

C) Precs i preguntes

El Ple el podran seguir en directe per Televisió de Borriol i al canal de Youtube corporatiu (clica ací).

Artxius:

Leave a reply