PLE ORDINARI DEL MES FEBRER DE 2021 AL YOUTUBE

PLE ORDINARI DEL MES FEBRER DE 2021 AL YOUTUBE

Ja pots vore el Ple ordinari de l’Ajuntament de Borriol celebrat el dijous 25 de febrer al canal de YouTube corporatiu. Els punts que es van tractar van ser el següents: – Aprovació de l’acta del Ple de gener. – Aprovació per unanimitat de les ajudes a l’IVACE per al projecte de millora del polígon industrial. – Aprovació per majoria de l’aplicació del Catàleg de proteccions i Béns de Rellevància Local. – Aprovació per unanimitat de la renovació del Consell Agrari Municipal. – Aprovació per majoria de la creació d’una comissió d’investigació dels comptes del 2003 al 2016. – Acceptació per unanimitat de la renúncia del regidor Jordi Carballeira. – Es va donar compte de la documentació econòmica-financera remesa al ministeri i dels decrets 28 a 125. – Precs i preguntes.

Leave a reply