PLA RESISTIR

PLA RESISTIR

Ahir dimarts 26 de gener es va publicar al DOCV el Pla Resistir dirigit als autònoms i microempreses afectades per la pandèmia del COVID19.

A Borriol ens han assignat 121.708 € i es distribuiran atenent els següents criteris:

1) una quantitat fixa de 2.000 € per cada persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores

2) una quantitat fixa de 200 € per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i persones treballadores autònomes.

El cofinançament de les ajudes serà de la forma següent:

Generalitat Valenciana 62,5% 76.067,50 €

Ajuntament 15 % 18.256,20 €

Diputació de Castelló 22,5 % 27.384,30 €

Els destinataris finals hauran de pertànyer al sectors següents (Codi CNAE):

Códi

4781

Comerç al detall de productes d’alimentació, begudes i tabac en llocs de venda i en mercats ambulants

4782

Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en mercats ambulants

4789

Comerç al detall d’altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants

5510

Hotels i allotjaments

5520

Allotjaments turístics i altres

5530

Càmpings i aparcaments de caravanes

5590

Altres allotjaments

5610

Restaurants i llocs de menjar

5621

Provisió de menjars preparats per a esdeveniments

5629

Altres serveis de menjars

5630

Establiments de begudes

5914

Activitats d’exhibició cinematogràfica

7911

Activitats d’agències de viatges

7912

Activitats dels operadors turístics

7990

Altres serveis de reserves

8230

Organització de convencions i fires

9001

Arts escèniques

9002

Activitats auxiliars a les arts escèniques

9003

Creació artística i literària

9004

Gestió de sales d’espectacles

9102

Activitats de museus

9103

Gestió de llocs i edificis històrics

9311

Gestió d’instal·lacions esportives

9312

Activitats dels clubs esportius

9313

Activitats dels gimnasos

9319

Altres activitats esportives

9321

Activitats dels parcs d’atraccions

9329

Altres activitats recreatives i entreteniment

En els pròxims dies informarem del procediment per a sol·licitar estes ajudes.

Baixa’t el Decret publicat al DOCV.

Artxius:

Leave a reply