CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE GENER/2021

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE GENER/2021

El pròxim dijous 28 de gener es realitzarà el ple ordinari ple ordinari a partir de les 19:30 h amb l’ordre del dia següent:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de data 17 de desembre de 2020

2. Expedient 1.554/2020. Aprovació inicial del Reglament del Servei Municipal de Promoció de l’Autonomia Personal (SPAP).

3. Expedient 1.790/2020. Planejament General. Modificació puntual núm. 32 de les NNSS de la urabnització Benadressa.

4. Expedient 2.131/2020. Rectificació de l’Inventari a data 31 de desembre de 2019.

5. Expedient 39/2021. Elaboració i aprovació del pressupost 2021.

6. Expedient 2.144/2020. Proposta per a aprovar donar suport als ramaders de boví brau de la Comunitat Valenciana per la crisi de la COVID19.

7. Expedient 33/2021. Proposta d’acord realtiu al a què el personal docent siga considerat prioritari en la segona fase de vacunació contra la COVID19.

8. Expedient 119/2021. Creació del lloc de treball de Tresoreria.

B) Activitat de control

9. Exp. Donar compte de les resolucions d’alcaldia de la 1.004/2020 a la 1.060/2020 i de la 01/2021 a la 27/2021.

C) Precs i preguntes

El Ple el podran seguir en directe per Televisió de Borriol i al canal de Youtube corporatiu en directe.

Artxius:

Leave a reply