Es presenta el Manual de Bones Pràctiques Constructives del centre històric

Es presenta el Manual de Bones Pràctiques Constructives del centre històric

Durant la darrera setmana de desembre tindrà lloc la presentació virtual del Manual de Bones Pràctiques Constructives del centre històric de Borriol, que ha comptat amb el treball dels historiadors Neus Arquer Gasch (arqueòloga i Directora del Museu d’Història de Borriol), Joan Palmer Broch (arqueòleg i President de l’Associació Cultural Amics del Patrimoni de Borriol) i Josep Cristià Linares (Doctor en Història Moderna i professor de secundària i de la Universitat Jaume I).

El manual esdevindrà un referent constructiu per a tota la ciutadania, amb la finalitat de preservar la fesomia tradicional del centre històric del municipi, que ha sofert moltes modificacions anacròniques i desvirtuadores al llarg de les darreres dècades. L’obra és un model que servirà d’exemple per a les empreses de construcció que es dediquen a les reformes i restauració de cases al nostre Nucli Històric Tradicional i els barris històrics de Borriol.