CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE DESEMBRE/2020

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE DESEMBRE/2020

El dijous 17 de desembre es realitzarà el ple ordinari a partir de les 19:30 h amb l’ordre del dia següent:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió amb data 26 de novembre de 2020.

2. Exp. 2018/905. Sol·licitud de delegació de competències contractació construcció IES Borriol (Edificant GVA).

B) Activitat de control

3. Exp. 2020/2.042. Donar compte al Ple de l’informe 2020/22 d’Intervenció sobre l’incompliment del Pla de Sanejament i reducció del deute.

4. Donar compte de les resolucions d’alcaldia 2020/955 a 2020/1.003.

C) Precs i preguntes

El Ple el podran seguir per Televisió de Borriol i al canal de Youtube corporatiu en directe.

Leave a reply