PRÒRROGA DEL DECRET 15/2020 I NOVES MESURES PER A NADAL

PRÒRROGA DEL DECRET 15/2020 I NOVES MESURES PER A NADAL

El 5 de desembre es va publicar al DOGV el DECRET 19/2020, de 5 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual es prorroga la mesura de restricció d’entrada i eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana, adoptada en el Decret 15/2020, de 30 d’octubre, de mesures temporals i excepcionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i a l’empara de la declaració de l’estat d’alarma, i prorrogada pels Decrets 16/2020, de 5 de novembre, 17/2020, de 12 de novembre, i 18/2020, de 19 de novembre, del president de la Generalitat, i s’adopten noves mesures.

 

Consulta el DOGV.

Leave a reply