CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE NOVEMBRE

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE NOVEMBRE

El dijous 26 de novembre es realitzarà el ple ordinari a partir de les 19:30 h amb l’ordre del dia següent:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió amb data 29 d’ctubre de 2020.

2. Exp. 1.901/2020 Adhesió a la Declaració Oci Educatiu – IVAJ.

3. Exp. 723/2020 Regularització denominació de carrers del municipi.

4. Exp. 852/2020 Compte General exercici 2019.

B) Activitat de control

5. Exp. 2.000/2020 Donar compte del Pla Anual Control Financer 2021.

6. Exp. 852/2020 Donar compte dels acords contraris a objeccions d’Intervenció

7. Resolucions d’alcaldia de la 838 a la 954.

C) Precs i preguntes

El Ple el podran seguir per Televisió de Borriol i al canal de Youtube corporatiu en directe.

 

Leave a reply