CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI D’OCTUBRE/2020

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI D'OCTUBRE/2020

El pròxim dijous 29 es realitzarà el Ple ordinari corresponent del mes d’octubre a partir de les 19:30 h amb l’ordre del dia següent:

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l’acta de la sessió de data 1 d’octubre de 2020
2.Expedient 1666/2020. Proposta de 2 dies Festes Locals per a l’any 2021
3.Expedient 1763/2020. Modificació de crèdits. *EMC 30/2020 CRÈDIT EXTRAORDINARI. EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA 467/2018

B) Activitat de control
4.Donar compte de les Resolucions Alcaldia núm. 753-2020 al 837-2020 (ambdues inclusivament)

C) Precs i preguntes

Leave a reply