SERVEI D’ACOMPANYAMENT PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

SERVEI D'ACOMPANYAMENT PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

A partir de demà dijous 30 de juliol i fins al 3 d’agost es poden apuntar les persones empadronades a Borriol i nascudes abans del 2002 al Servei d’Acompanyament per a persones amb diversitat funcional.

Heu de presentar la inscripció junt al SIP, en el cas de xiquets/es el DNI/NIF del pare, mare o tutor/a, declaració responsable i certificat de minusvalua en l’Ajuntament o per la seu electrònica.

Podeu obtindre més informació telefonant al 673 696 289.

Leave a reply