CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE JULIOL/2020

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE JULIOL/2020

El pròxim dijous 30 es realitzarà el Ple ordinari correponent del mes de juliol a partir de les 19:30 h amb l’ordre del dia següent:

A) Part resolutiva

1.Aprovació dels esborranys de les actes de data 28 de maig i 25 de juny

2.Expedient 1272/2020. *EMC 19/2020 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE DIFERENTS ÀREES DE DESPESA (BAIXA DE DESPESES FESTES DE SANT VICENT)

3.Expedient 1271/2020. *EMC 18/2020 SUPLEMENT DE CRÈDIT DESPESES DE PERSONAL

4.Expedient 723/2020. REGULARITZACIÓ DENOMINACIÓ DE DIVERSES CALLES DEL MUNICIPI

5.Expedient 505/2020. Dictamen final *CIECIC

6.Expedient 1275/2020. Mesures per a la seguretat i convivència ciutadana enfront de l’ocupació il·legal d’habitatges

7.Expedient 1299/2020. Moció P.P..- Incorporació d’una infermera o infermer escolar en els centres educatius.URGÈNCIA NO DICTAMINAT

B) Activitat de control

8.Resolucions alcaldia del núm. 488/2020 al 582/2020 (ambdues inclusivament)

C) Precs i preguntes

Leave a reply