CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE JUNY/2020

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE JUNY/2020

El pròxim dijous 25 es realitzarà el Ple ordinari correponent del mes de juny a partir de les 19:30 h amb l’ordre del dia següent:

A) Part resolutiva

1. Expedient 846/2020. Modificació de Crèdit vehicle brigada

2. Expedient 1065/2020. E.M.C. 13/2020 TRANSFERÈNCIA CRÈDIT PEI’S

3. Expedient 1059/2020. E.M.C. 12/2020 CRÈDIT EXTRAORDINARI PLA D’IMPULS AUTÒNOMS/COMERCIANTS

4. Expedient 1776/2019. REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI (SAD)

5. Expedient 2017/2019. URB. 2019/0553: RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ I FINALIZACIÓ PAI SECTOR ZU-7 (DUCA)

6. Expedient 1064/2020. PROPOSTA COMPROMIS GESTIÓ MUNICIPAL INGRÉS MÍNIM VITAL

B) Activitat de control

1. Expedient 1465/2016. PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE BORRIOL

2. Expedient 851/2020. Tancament i Liquidació del Pressupost

3. Resolucions alcaldia del núm. 418/2020 al 487/2020 (ambdues inclusives)

C) Precs i preguntes

Leave a reply