SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DEL SALÓ D’ACTES

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL SALÓ D'ACTES

Des de la regidoria de Serveis Públics s’ha encomanat al departament d’Urbanisme de l’Ajuntament que redacte memòria valorada per tal de sol·licitar una ajuda per adequar l’accés a la Sala d’Actes per a la gent amb mobilitat reduïda, arran de la Resolució que es va publicar el 6 de febrer de 2020, de la Presidència de la Generalitat, per a finançar actuacions que faciliten la millora de l’accessibilitat de les cases consistorials i altres edificis municipals mitjançant l’eliminació de barreres arquitectòniques. La solució adoptada i els treballs a realitzar es resumeixen en el rebaixament del sòl existent, instal·lació d’una plataforma elevadora i instal·lació elèctrica. Amb aquesta actuació es pretén seguir ampliant l’accessibilitat als edificis públics, tal i com es va fer fa unes setmanes amb la rampa d’accés a la Biblioteca Públlica Municipal.

Leave a reply