CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE 7 DE MAIG

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE 7 DE MAIG

El pròxim dijous 7 de maig es realitzarà un Ple partir de les 19:30 h amb l’ordre del dia següent:

A) Part Resolutiva

1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions amb data 11 d’octubre de 2019 i 27 de febrer de 2020.

2. Expedient 582/2017. Regularització de béns municipals i altres de tercers. Parcel·les 22 i 25 del polígon 25.

B) Activitat de control

3. Donar compte de les resolucions d’alcaldia (187/2020 a la 350/2020).

C) Precs i preguntes

A conseqüència de l’estat d’alarma decretat per la COVID-19 el Ple es realitzarà per videoconferència i es podrà seguir en directe tant per Televisió de Borriol com pel canal de Youtube corporatiu.

Leave a reply