FASES DE LA DESESCALADA

FASES DE LA DESESCALADA

Des del Govern d’Espanya s’ha aprovat un pla de desescalada que, mantenint com a referència la protecció de la salut pública, farà que progressivament es recupere gradualment la vida quotidiana i l’activitat econòmica, minimitzant el risc que representa l’epidèmia per a la salut de la població i evitant que les capacitats del Sistema Nacional de Salut puguen veure’s desbordats. És a dir, la màxima seguretat sanitària combinable amb la recuperació del benestar social i econòmic.

A manera de resum, les fases de la desescalada serien les següents:

Fase 0 o de preparació de la desescalada

És la situació en data de hui, caracteritzada per l’establiment de mesures d’alleugeriment comú per a tot el país una vegada doblegada la corba de contagis, permetent la mobilitat fora del domicili, fonamentalment en l’àmbit privat, i mesures amb un risc associat de contagi molt baix o nul, sempre que es complisquen les indicacions de seguretat, basant-se en la responsabilitat i autoprotecció dels ciutadans (activitat esportiva individual sense contacte i passejos, atenció d’horts familiars, algunes activitats econòmiques amb control d’aforament, etc.).Per a això es projecten mesures com el pròxim 2 de maig permetre eixides i exercicis individuals dels adults i s’obriran xicotets badalls d’activitat econòmica. Per exemple, l’obertura de locals i establiments amb cita prèvia per a l’atenció individual dels clients com poguera ser l’obertura de restaurants amb servici de menjar per a poder portar a domicili, sense consum en el local. Un altre exemple seria l’obertura d’entrenaments individuals, d’esportistes professionals i federats i l’entrenament bàsic de lligues professionals.

Al llarg d’esta fase, de la Fase 0, de la fase de preparació cap eixa desescalada, es va a intensificar la preparació de tots els locals públics amb senyalització i mesures de protecció per a preparar el començament de la següent fase, que és la Fase I

Durant esta fase es podran adoptar mesures que afecten exclusivament determinats territoris. En particular, illes sense mobilitat exterior i amb taxes de contagi pràcticament nul·les, en conseqüència, l’illa de Formentera en les Illes Balears i les illes La Gomera, L’Hierro i La Graciosa a Canàries anticiparan uns dies, al quatre de maig el seu desescalada, situant-se en la Fase 1.

Fase I o inicial

En funció del compliment dels indicadors del quadro de comandaments en els diferents territoris, es permetrà l’obertura parcial d’activitats, en particular, activitats econòmiques com pogueren ser l’obertura del xicotet comerç; en restauració, l’obertura de terrasses amb limitacions d’ocupació al 30%; en hostaleria, l’obertura d’hotels i allotjaments turístics excloent zones comunes i amb determinades restriccions; activitats en l’àmbit agrari, activitats esportives professionals amb les mesures d’higiene necessàries i els llocs de culte podran obrir limitant el seu aforament a un terç.

Fase II o intermèdia

En esta fase es planteja l’obertura parcial d’activitats que es mantenen restringides en la fase I. Amb limitacions d’aforament, en restauració, s’obrirà l’espai interior dels locals amb una ocupació d’un terç de l’aforament i garanties de separació i només per a servici de taules. El curs escolar començarà al setembre, ara bé, en esta Fase II s’establixen algunes excepcions per a reobrir centres educatius amb tres propòsits: les activitats de reforç, el garantir que els xiquets menors de sis anys puguen acudir als centres en el cas que ambdós pares hagen de treballar presencialment i la celebració de l’EBAU. Així mateix, es preveu la represa de la caça i pesca esportiva, la reobertura dels cines, teatres, auditoris i espais semblants amb butaca preassignada; les visites a monuments i altres equipaments culturals com a sales d’exposicions, sales de conferències, tot això amb un terç del seu aforament habitual. Es podran celebrar els actes i espectacles culturals de menys de 50 persones en llocs tancats amb 1/3 d’aforament; i si és a l’aire lliure seran possibles quan congreguen a menys de 400 persones assentats. Els llocs de culte hauran de limitar el seu aforament al 50% en esta segona fase.

Fase III o avançada

En esta fase, l’última es flexibilitza la mobilitat general, si bé es mantindrà la recomanació de l’ús de la màscara fora de la llar i en els transports públics. En l’àmbit comercial, es limitarà l’aforament al 50% i es fixarà una distància mínima de 2 metres. En l’activitat vinculada amb la restauració se suavitzen un poc més les restriccions d’aforament i ocupació, si bé es mantenen estrictes condicions de separació entre el públic.

Nova normalitat

Acaben les restriccions socials i econòmiques, però es manté la vigilància epidemiològica, la capacitat reforçada del sistema sanitari i l’autoprotecció de la ciutadania.

Les dates concretes i l’evolució real dependran del comportament i el control de la pandèmia, així com de la capacitat per a anar superant les diferents fases, en les condicions establides en el Pla. El temps entre cada una de les fases tindrà una duració mínima de dos setmanes, que és el període mitjà d’incubació del virus. Des de l’Ajuntament de Borriol anirem informant al respecte.

Leave a reply