PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE PER A PERSONES TREBALLADORES (COVID-19)

PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE PER A PERSONES TREBALLADORES (COVID-19)

El Reial Decret-Llei 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no presten serveis essencials, a fi de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19 s’aplicarà a totes les persones treballadores per compte d’altri que presten serveis en empreses o entitats del sector públic o privat i l’activitat de les quals no haja sigut paralitzada com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma quedant exceptuades les següents:

a) Les persones treballadores que presten servicis en els sectors qualificats com essencials (vore annex de la publicació).

b) Les persones treballadores que presten serveis en les divisions o en les línies de producció l’activitat de les quals es corresponga amb els sectors qualificats com essencials en l’annex d’este reial decret llei.

c) Les persones treballadores contractades per aquelles empreses que hagen sol·licitat o estiguen aplicant un expedient de regulació temporal d’ocupació de suspensió i aquelles a què els siga autoritzat un expedient de regulació temporal d’ocupació de suspensió durant la vigència del permís previst en este reial decret llei.

d) Les persones treballadores que es troben de baixa per incapacitat temporal o el contracte de les quals estiga suspés per altres causes legalment previstes.

e) Les persones treballadores que puguen continuar exercint la seua activitat amb normalitat per mitjà de teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de servicis.

S’establirà un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020, a les persones a qui els siga aplicable el reial decret llei.

Baixa’t el Reial Decret-Llei 10/2020 publicat en el BOE del 29 de març.

Més informació clicant ací.

Leave a reply