REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA PEL COVID-19

REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, DECLARACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA PEL COVID-19

En compliment del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 es limita la llibertat de circulació de les persones durant la seua vigència que de moment serà de 15 naturals.

 

Les persones podran eixir de casa sempre que siga per a alguna de les activitats següents:

– Adquirir aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

– Assistència a centres, servicis i establiments sanitaris.

– Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seua prestació laboral, professional o empresarial.

– Retorn al lloc de residència habitual.

– Assistència i atenció a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

– Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.

– Per causa de força major o situació de necessitat.

– Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanye a persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Igualment, es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les activitats referides en l’apartat anterior o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

En tot cas, en qualsevol desplaçament hauran de respectar-se les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.

 

Des de l’Ajuntament els recordem que el subministrament d’aliments de les tendes, mercats i supermercats de tota la Comunitat Valenciana estan garantits. Cal evitar les compres en excés i fer un consum responsable i escalonat.

 

Els demanem molta tranquil·litat i paciència. Seguisquen les recomanacions del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Clicant ací obtindreu tota la informació oficial sobre el COVID-19 per part de les Conselleries.

Apel·lem a la responsabilitat i si no és imprescindible eixir de casa, no ho facen.

Entre tots podrem aconseguir-ho perquè açò també passarà!!

Leave a reply