MESURES PRESES A CONSEQÜÈNCIA DE LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA

MESURES PRESES A CONSEQÜÈNCIA DE LA DECLARACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA

Considerant la situació de l’estat d’alarma des de l’Ajuntament, entre altres, s’han adoptat les mesures següents:

– Ajornar i suspendre fins a nova ordre els processos selectius.

– Ordenar el servei d’atenció al públic de l’Ajuntament mitjançant els següents mitjans (l’atenció presencial requerirà cita prèvia i s’atendran únicament casos urgents i que no es puguen ajornar):

– Telèfon 964 321 461

– Correu electrònic alcaldia@borriol.es

– Seu electrònica https://borriol.sedeelectronica.es

– Ordenar el servei d’atenció al públic del Registre Civil mitjançant els següents mitjans (l’atenció presencial requerirà cita prèvia i s’atendran únicament casos urgents i que no es puguen ajornar):

– Telèfon 620 550 568

– Correu electrònic laura.personat@borriol.es

– Informar de la suspensió de terminis en els procediments administratius de conformitat amb la Disposició Adicional 3a del RD 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma(com per exemple no es pagarà de moment l’aigua, suspensió de permisos de cremar, etc.).

Més informació clicant ací.

Leave a reply