CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE FEBRER/2020

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE FEBRER/2020

El pròxim dijous 27 es realitzarà el Ple ordinari correponent del mes de febrer a partir de les 19:30 h amb l’ordre del dia següent:

A) Part Resolutiva

1. Aprobación de l’esborrany de l’acta de data 30 de gener de 2020.

2. Expediente 328/2020. Acord de fiscalització limitada de requisits bàsics.

3. Expedient 2316/2019. Festes de Sant Vicent 2020.

4. Expedient 374/2020. Moció de Compromís sobre el Dia Internacional de la la Dona 8 de març de 2020.

B) Activitat de control

5. Expedient 28/2020. Informació sobre el Promedi mitjà de pagament i morositat del 4t trimestre de 2019.

6. Donar compte de les resolucions d’alcaldia (70/2020 a la 186/2020).

C) Precs i preguntes

Recordeu que podeu assitir al Ple en directe al Saló d’Actes de l’Ajuntament.

Per problemes tècnics no es podrà vore per Televisió de Borriol en directe (encara que es gravarà i es retransmetrà posteriorment) però si pel canal de Youtube de l’Ajuntament.

Leave a reply