CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE GENER/2020

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE GENER/2020

El pròxim dijous 30 es realitzarà el Ple ordinari correponent del mes de gener a partir de les 19:30 h amb l’ordre del dia següent:

A) Part Resolutiva

1. Expedient 2.491/2019. Presa de possessió del càrrec de regidora d’Elizabet Roman Belaire del grup Compromís per Borriol.

2. Aprovació de l’acta de data 19 de desembre de 2019.

3. Expedient 37/2020. l’Adhesió del Ajuntament al IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana

4. Expedient 2.242/2019. Ratificar la Resolució d’alcaldia 43/2020 relativa a l’Adhesió del Reglament Provincial pel que es regula la Prestació de Serveis per a Infraestructures Municipals de Comunicacions Smartvillages

5. Expedient 2.324/2019. Creació de la Comissió Informativa específica d’investigació de comptes 2016-2018.

6. Expedient 2.039/2019. Creació del Consell Escolar Municipal.

B) Activitat de control

7. Expediente 28/2020. Dar cuenta informe PMP y morosidad 3r trimestre 2019.

8. Donar compte de les resolucions d’alcaldia de la 1.126/2019 a 69/2020.

C) Precs i preguntes

Recordeu que podeu assitir al Ple en directe al Saló d’Actes de l’Ajuntament i també vore’l per Televisió de Borriol i pel canal de Youtube de l’Ajuntament.

Leave a reply