ENVIAMENT DE PROPOSTES D’ACTIVITATS PER A PUBLICAR A L’AGENDA CULTURAL DEL 2N TRIMESTRE DE 2020 (termini fins al 15 de febrer de 2020)

ENVIAMENT DE PROPOSTES D’ACTIVITATS PER A PUBLICAR A L’AGENDA CULTURAL DEL 2N TRIMESTRE DE 2020 (termini fins al 15 de febrer de 2020)

L’Agenda cultural i esportiva de Borriol és una publicació trimestral en paper en què es poden publicitar, de manera gratuïta, les activitats de totes les entitats que promouen la cultura i l’esport al nostre poble, siguen públiques o privades. Només cal emplenar el formulari en línia abans del 15 de febrer per tal de proposar activitats per a ser incloses a l’Agenda del 2n trimestre de 2020 (abril-maig-juny).

Animeu-vos a enviar les vostres activitats!

 

Totes les propostes que no s’envien en els terminis establerts** no podran ser publicades a l’edició impresa***. L’Agenda Cultural es difon en paper, Facebook i Twitter. Si algun dels esdeveniments sofreix algun canvi, l’organització ens ho hauria de comunicar per tal de modificar les dades a tots els suports, en cas de ser possible, dins dels terminis de treball****.

 

Formulari en línia:

http://bit.ly/ace2t2020

 

Contacte:

Paloma Vicent, Regidoria de Cultura: paloma.vicent@borriol.es

Lluïsa Ros, Dinamització cultural i educativa: lluisa.ros@borriol.es

Agenda Cultural o Esportiva de Borriol: ace.borriol@gmail.com

 

Xarxes socials:

https://www.facebook.com/AgendaCulturalBorriol/

https://twitter.com/CulturaBorriol/

 

Calendari:

GCal:

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=ace.borriol%40gmail.com&ctz=Europe%2FMadrid

 

ICAL:

https://calendar.google.com/calendar/ical/ace.borriol%40gmail.com/public/basic.ics

 

Animeu-vos a enviar les vostres activitats!

 

* S’agraeix l’esforç a totes les associacions, col·lectius, comerços i persones que col·laboren en la programació de l’agenda cultural i esportiva.

**Terminis fins al dia 15 de novembre (1r trimestre), 15 de febrer (2n trimestre), 15 de maig (3r trimestre) o 15 d’agost (4t trimestre). Totes les propostes que no s’envien en els terminis establerts no podran ser incloses.

*** L’Agenda Cultural es reserva el dret de publicació d’aquells esdeveniments que no s’ajusten a la seua línia editorial. Els esdeveniments que ens arriben fora dels terminis només podran ser publicats a les nostres xarxes socials.

**** La programació de l’Agenda Cultural i Esportiva està subjecta a canvis. Les entitats organitzadores podran, per tant, suprimir o modificar l’horari i la data dels esdeveniments programats.

Leave a reply