CONTRACTACIONS MITJANÇANT L’EMCUJU I L’EMCORP 2019

CONTRACTACIONS MITJANÇANT L'EMCUJU I L'EMCORP 2019

L’Ajuntament ha contractat a una persona durant 1 any gràcies al programa EMCUJU i a dos persones per un període de 7 mesos mitjançant el programa EMCORP .

Els destinataris finals de la subvenció corresponent a l’EMCUJU són persones joves qualificades menors de 30 anys que consten inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana sent beneficiàries d’aquest.

Respecte a l’EMCORP, es tracta d’un programa destinat a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys.

Cal recordar que les actuacions corresponents al programa EMCUJU estan cofinançades per la Unió Europea a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil del FONS SOCIAL EUROPEU (FSE) 2014-2020. Mentres que el programa EMCORP està finançat íntegrament per LABORA dependent de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Més informació del procediment de selecció en el Portal de Transparència corporatiu.

Leave a reply