ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI D’OCTUBRE

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI D'OCTUBRE

El pròxim dijous 31 d’octubre es realitzarà el Ple ordinari del mes d’octubre a partir de les 19:30 h amb l’ordre del dia següent:

A) Part Resolutiva

1.Aprovación dels esborranys de les actes de data 26 de setembre i de 17 d’octubre de 2019.

2.Exp. 1091/2018. Declarar la caducitat del procediment relatiu a la resolución de l’adjudicació del programa d’actuació integrada ZU7 de les NNSS.

3.Exp. 2017/2019. Iniciar el procediment relatiu a la Resolució de l’adjudicació de la condición d’Agent Urbanitzador de la societat mercantil Desarrollos Urbanísticos Costa de Azahar, S.L. del PAI Z.U.7 de les NNSS.

4.Exp. 2022/2019. ADOPCIÓ MESURES ART. 193 LHL (REMANENT DE TRESORERIA NEGATIU de la LIQUIDACIÓ DE LEXERCICI 2018).

5.Exp. 192/2019. Elecció Jutge de Pau titular.

6.Exp. 2044/2019. Declaració Institucional finançament just.

7.Exp. 2043/2019. DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMATICA DEL CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA

8.Exp. 2045/2019. NUEVO MODELO DE DIPUTACIÓN: INTERMUNICIPALIDAD Y CONCERTACIÓN

9.Expediente 2060/2019. 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

10.Exp. 1830/2019. Modificació de la Plantilla Personal – URGÈNCIA

B) Activitat de control

11.Donar compte de las Resolucions d’Alcaldia de la núm. 887/19 a 1008/19 (ambdues inclusives)

C) Precs i preguntes

Recordeu que podeu assitir al Ple al Saló d’Actes de l’Ajuntament i vore’l per Televisió de Borriol i pel canal de Youtube de l’Ajuntament.

Leave a reply