OBRES REALITZADES AL CARRER ALACANT

OBRES REALITZADES AL CARRER ALACANT

El passat mes de juliol es van acabar les obres del carrer Alacant. Les obres, començades en la legislatura anterior, van consistir en l’ampliació del carrer i la instal·lació de la corresponent vorera per als vianants corregint així l’estat en què es trobava l’esmentat carrer.

Leave a reply