CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 25/07/2019

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 25/07/2019

Dijous 25 de juliol es realitzarà un Ple ordinari a partir de les 19.30 h al Saló d’Actes de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió 18 de juliol de 2019

2. Expedient 1401/2019. E.M.C 29/2019 DE TRANSFERÈNCIES ENTRE DISTINTES ÀREES DE DESPESA

3. Expedient 1242/2019. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits

4. Expedient 923/2019. CONVENI INTERADMINISTRATIU COMPETÈNCIES MUNICIPALS D. U. AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI

5. Expedient 364/2019. FILL PREDILECTE RAFAEL LLORET TERUEL

6. Proposta de Resolució del Grup PSOE sobre intermunicipalitat i concertació. Urgència

B) Activitat de control

1. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia de la 446/2019 a la 748/2019 (ambdues incloses)

2. Expedient 535/2019. Donar compte de la liquidació del Pressupost Prorrogat de l’exercici 2018

C) Despatx extraordinari

D) Precs i preguntes

Recordeu que podeu seguir el Ple en directe per Televisió de Borriol o mitjançant el canal de YouTube de l’Ajuntament (http://bit.ly/2SxRIQQ).

Artxiu:

Leave a reply