SUPORT A LA FAMILIA I LA INFÀNCIA

SUPORT A LA FAMILIA I LA INFÀNCIA

Oberta la inscripció per al programa d’atenció a menors pertanyents a famílies en situació de privació material, mitjançant l’oferta d’activitats en període estival, que integren l’atenció de necessitats d’alimentació d’aquests menors amb activitats d’oci i temps lliure, i que contribuïsquen a facilitar la conciliació laboral o, en el seu cas, proporcionar a la família un temps que afavorisca la cerca i ocupació en activitats formatives i ocupacionals.

Termini de presentació de sol·licituds fins al 20 de juny en el departament de serveis socials.

Més informació en el departament de serveis socials. C/ Primera Cerrada, 25 (Borriol) o en el telèfon 666446901.

Leave a reply