PLE ORDINARI DE MARÇ

PLE ORDINARI DE MARÇ

Demà dimarts 2 d’abril es realitzarà el Ple ordinari corresponent al mes de març a partir de les 20:30 h al Saló d’Actes de l’Ajuntament amb l’ordre del dia següent:

Assumptes de la convocatòria:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Expedient 748/2019. Eleccions. Sorteig per a la formació de les meses electorals.

3. Expedient 653/2019. Dictamen E.M.C 20/2019-Crèdits extraordinaris.

4. Expedient 561/2019. Dictamen Símbols i Distincions Honorífiques.

5. Expedient 2704/2018. Dictamen Demanda equiparació.

6. Expedient 166/2019. Dictamen Planificació i Ordenació de Personal.

7. Expedient 674/2019. Dictamen Adhesió a candidatura de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana als Premis Princesa d’Astúries.

8. Expedient 479/2019. Dictamen Declaració institucional suport activitat cinegètica.

9. Expedient 723/2019. MOCIÓ P.P..- CONTRA LA RUPTURA DE LA SOBERANIA NACIONAL

10. Expedient 725/2019.-MOCIÓ DEL GRUP POPULAR PER S DEFENSAR LA TAUROMÀQUIA

11. Expedient 724/2019. MOCIÓ PER ADHERIR-SE AL PLA PROVINCIAL DE MOSQUITS DE LA DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ.

12. Expedient 619/2019. Dació Compte Relació pagaments Febrer 2019

13. Expedient 569/2019. MINHAP Informació trimestral 2018 4TRIM

14.Dació compte Decrets alcaldia

15.Despatx extraordinari

B) Activitat de control

16.Assumptes varis

C) Precs i preguntes

17.Precs i preguntes

Podeu seguir-lo en directe per Televisió de Borriol o al canal de Youtube de l’Ajuntament.

Leave a reply