NOVA ZONA DE JOCS INFANTILS A POBLE NOU

NOVA ZONA DE JOCS INFANTILS A POBLE NOU

Ja han finalitzat les obres per a condicionar la zona de jocs infantils en la zona de Poble Nou. Les obres han sigut executades per l’empresa local Construcción Integral ISVICA amb un pressupost de 16.000 € finançats per la Diputació de Castelló mitjançant el Pla 135-2 (subvencions en règim de concurrència competitiva per a inversions financerament sostenibles (IFS) – Obres per als Municipis de la Província de Castelló. BOP núm. 66 de 2 de juny de 2018).

Leave a reply