CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL MES DE FEBRER

CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL MES DE FEBRER

Dimarts 26 de febrer es realitzarà el Ple ordinari corresponent al mes de febrer a partir de les 20:30 h al Saló d’Actes de l’Ajuntament amb l’ordre del dia següent:

Assumptes de la convocatòria:

A) Part resolutiva

1. Aprovación de l’acta de la sessió anterior

2. Dictamen Exp. 2478/2017. Execució de sentència i liquidació Programa UE 1-2.

3. Dictamen Exp. 1091/2018. Resolució Programa ZU 7.

4. Dictamen Exp. 967/2018. Proposta aprovació Pla d’Igualtat.

5. Dictamen Exp. 43/2019. E.M.C 10/2019 crèdits extraordinaris.

6. Dictamen Exp. 44/2019. E.M.C 11/2019 crèdits extraordinaris.

7. Dictamen Exp. 363/2019. E.M.C 18/2019 crèdits extraordinaris.

8. Dictamen Exp. 395/2019. E.M.C. 19/2019 crèdits extraordinaris.

9. Dictamen Exp. 2704/2018. Modificació retribució.

10. Dictamen Exp. 166/2019. Modificació plantilla personal.

11. Dictamen Exp. 438/2019. Programa i pressupost provisional de les Festes de Sant Vicent 2019.

12. Exp. 404/2019. Dació Compte Relacions de Pagament Gener 2019 (Activitat de control).

13. Dació compte Decrets alcaldia (Activitat de control).

14. Despatx extraordinari.

B) Activitat de control.

15. Assumptes diversos.

C) Precs i preguntes.

16. Precs i preguntes.

Recordeu que podeu seguir el Ple en directe per Televisió de Borriol o mitjançant el canal de Youtube de l’Ajuntament.

Artxiu:

Leave a reply