ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE GENER/2019

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE GENER/2019

Dimarts 29 de gener es realitzarà el Ple ordinari corresponent al mes de gener a partir de les 20:30 h al Saló d’Actes de l’Ajuntament amb l’ordre del dia següent:

Assumptes de la convocatòria:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Dictamen. Expedient 121/2019. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció). Programa de mediació en matèria d’intervenció socioeducativa amb menors infractors.

3. Dictamen. Expedient 2.395/2018. Peticions d’Espais i Recursos.- Conversió de la Col·lecció Museogràfica en Museu.

4. Dictamen. Expedient 177/2019. Recursos Administratius. Carrer Alacant.

5. Dictamen. Expedient 178/2019. Recursos Administratius. Carrer Alacant.

6. Dictamen. Expedient 39/2019. E.M.C 6/2019 crèdit extraordinari.

7. Dictamen. Expedient 40/2019. E.M.C 7/2019 suplement de crèdit.

8. Dictamen. Expedient 41/2019. E.M.C 8/2019 crèdit extraordinari.

9. Dictamen. Expedient 42/2019. E.M.C 9/2019 suplement de crèdits.

10. Dictamen. Expedient 45/2019. E.M.C 12/2019 suplement de crèdit.

11. Dictamen. Expedient 46/2019. E.M.C 13/2019 suplement crèdit.

12. Dictamen. Expedient 47/2019. E.M.C 14/2019 crèdit extraordinari.

13. Proposta. Expedient 226/2019. MOCIÓ PSOE.- MOCIÓ DE SUPORT AL SECTOR CITRÍCOLA.

14. Proposta. Expedient 206/2019. PSOE.- PROPOSTA DE RECOLZAMENT DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS A FAVOR DE LES LLEIS CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

15. Dació compte. Expedient 2.844/2018. Pròrroga del Pressupost (Activitat de control).

16. Dació compte. Expedient 142/2019. Relacions de Pagament Desembre 2018 (Activitat de control).

17. Dació compte. Expedient 414/2018. MEMÒRIA GASTOS 2018 SANT VICENT (Activitat de control).

18. Dació compte. Expedient 384/2018. MEMÒRIA PROVISIONAL GASTOS 2018 SANT BARTOMEU I SANT ROC (Activitat de control).

19. Dació compte Decrets Alcaldia.

20. Despatx extraordinari.

B) Activitat de control.

21. Diversos assumptes.

C) Precs i preguntes.

22. Precs i preguntes.

Recordeu que podeu seguir el Ple en directe per Televisió de Borriol o mitjançant el canal de Youtube de l’Ajuntament.

Baixa’t la convocatòria.

Artxiu:

Leave a reply