ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PLA 135-2

ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PLA 135-2

Ja s’han adjudicat les obres corresponents a les subvencions en règim de concurrència competitiva per a inversions financerament sostenibles que suposen gastos d’inversió per als municipis de la província de Castelló (Pla Castelló 135-2). La subvenció que li ha correspost a l’Ajuntament ascendix a un total de 120.900 € i està finançada per la Diputació de Castelló.

Les obres que s’han adjudicat i que estan pròximes a escometre’s són les següents:

– Zona infantil al Sector ZU-7.

Execució de l’obra a Construcció Integral ISVICA per 16.000 € i la direcció d’obra, direcció de l’execució material i l’Estudi de Coordinació de Seguretat i Salut a Raquel Rambla i José Daniel Gálvez per 1.000 €.

L’objecte del contracte és la definició, justificació i valoració de les obres necessàries per a condicionar la zona de jocs infantils existent en l’extrem nor-oest de la localitat, en la zona ZU-7.

– Asfaltat dels carrers Ramón y Cajal, Palmar, Peiró i de l’avinguda de Castelló.

Execució de l’obra a BECSA per 32.000 € i la direcció d’obra, direcció de l’execució material i l’Estudi de Coordinació de Seguretat i Salut a Raquel Rambla i José Daniel Gálvez per 1.900 €.

L’objecte del contracte és la pavimentació del carrers a dalt esmentats.

– Xarxa de reg de zones verdes.

Execució de l’obra a CESPA SA per 18.000 € i la direcció d’obra, direcció de l’execució material i l’Estudi de Coordinació de Seguretat i Salut a Raquel Rambla i José Daniel Gálvez per 1.000 €.

L’objecte del contracte és l’adequació, reparació i posada en funcionament dels sistemes de reg de les zones verdes del municipi així com el canvi de la cobertura en algunes d’elles, amb la finalitat d’abaratir les costos de manteniment de les mateixes.

– Renovació de la xarxa d’aigua potable.

Execució de l’obra a FACSA per 48.000 € i la direcció d’obra, direcció de l’execució material i l’Estudi de Coordinació de Seguretat i Salut a Raquel Rambla i José Daniel Gálvez per 3.000 €.

L’objecte del contracte és la substitució d’un tram de la conducció que connecta el dipòsit de Vall d’Umbrí situat al sud de la població amb el depòsit general del carrer de la Rapa situat a la zona alta del poble.

Artxius:

Leave a reply