ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DEL RIBÀS LLARG

ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DEL RIBÀS LLARG

Pròximament s’escometran les obres d’adequació del Ribàs Llarg ja que s’han adjudicat a l’empresa PAVASAL per un import de 24.865,50 €. A l’igual que les obres del camí de Raca també estaran costejades al 100 % amb recursos propis de l’Ajuntament i estan emmarcades en el Pla de Millora de Camins Pavimentats del Terme de Borriol.

Les obres consistiran en la renovació del paviment existent amb doble tractament asfàltic d’un tram d’aproximadament 700 m de longitud, equivalent a 4.585 m2 de superfície. L’objectiu a curt-mig termini és renovar la totalitat del paviment d’este camí, donat el seu estat i ús, entre d’altres…

Leave a reply