CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE DESEMBRE

CONVOCATÒRIA DEL PLE ORDINARI DE DESEMBRE

Dimarts 18 de desembre es realitzarà el Ple ordinari corresponent al mes de desembre a partir de les 19:00 h al Saló d’Actes de l’Ajuntament amb l’ordre del dia següent:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Exp. 831/2018 Dictamen CI Planificació i Ordenació de Personal.

3. Exp. 2.705/2018 Dictamen CI Declaració institucional Infraestructures.

4. Exp. 72/2018 Dació compte Modificació del Pla Anual de Control Financer 2018.

5. Exp. 2.646/2018 Dació compte Relacions de pagament novembre 2018.

6. Exp. 2.012/2018 Dació compte MINHAP Informació trimestral 2018 3TRIM.

7. Exp. 316/2018 Dació compte Conveni Club Pilota Valenciana 2018

8. Despatx extraordinari.

B) Activitat de control

9. Exp. 2.700/2018. Moció sobre voreres, neteja i tancament de parcel·les.

10. Exp. 2.707/2018. Moció sobre parcel·la proposada per a la construcció d’un institut.

11. Dació compte dels decrets d’alcaldia.

C) Precs i preguntes

12. Precs i preguntes.

Recordeu que podeu seguir el Ple per Televisió de Borriol o mitjançant el canal de Youtube de l’Ajuntament.

Leave a reply