PLE ORDINARI DE NOVEMBRE

PLE ORDINARI DE NOVEMBRE

Dimarts 27 de novembre es realitzarà el Ple ordinari corresponent al mes de novembre a partir de les 20:30 h al Saló d’Actes de l’Ajuntament amb l’ordre del dia següent:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Dictamen. Expedient 2289/2018. Drets i Deures Retributius

3. Dictamen. Expedient 1269/2018. Tramitació Sustantiva Modificació Puntual Núm. 30 NNSS – Derogació Pla Especial EDAR Borriol.

4. Dictamen. Expedient 2602/2018. Modificació dates Comissions i Ple del mes de desembre.

5. Proposta LRLCV. Expedient 2.499/2018. Moció Grup Municipal Compromís 25 de

novembre Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

6. Proposta LRLCV. Expedient 2.463/2018. Moció Grup Municipal Socialista amb motiu del dia 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere.

7. Proposta LRLCV. Expedient 2.600/2018. Moció Grupo Municipal Popular transport sanitari urgent.

8. Proposta LRLCV. Expedient 2.601/2018. Moció Grupo Municipal Popular sobre efectius policials.

9. Dictamen. Expedient 2538/2018. Dació Compte Relacions de Pagament Octubre 2018.

10. Exp. 1.977/2018.- Aprovació Compte General 2017.

11. Despatx extraordinari.

B) Activitat de control

12. Dació compte Decrets Alcaldia.

13. Despatx extraordinari.

C) Precs i preguntes

14. Precs i preguntes.

Recordeu que podeu seguir el Ple per Televisió de Borriol o mitjançant el canal de Youtube de l’Ajuntament.

Leave a reply