ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI D’OCTUBRE/2018

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI D'OCTUBRE/2018

Dimarts 30 d’octubre se celebrarà el Ple ordinari corresponent al mes d’octubre a partir de les 20:30 h al Saló d’Actes de l’Ajuntament amb l’ordre del dia següent:

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.Expedient 1915/2018. Excedències i altres Situacions Administratives.

3.Expedient 953/2018. Dació compte firma Conveni 2018 Confraria de Sant Antoni.

4.Expedient 414/2018. Dació compte memòria gastos 2018 Festes Sant Vicent.

5.Expedient 2292/2018. Dació compte relacions de pagament setembre 2018.

B) Activitat de control

6.Dació compte decrets alcaldia.

7.Despatx extraordinari.

C) Precs i preguntes

8.Precs i preguntes.

Recordeu que podeu seguir el Ple per Televisió de Borriol o mitjançant el canal de Youtube de l’Ajuntament.

Leave a reply