BATUDES DE PORC SENGLAR PER AL 20 I 21 D’OCTUBRE

BATUDES DE PORC SENGLAR PER AL 20 I 21 D'OCTUBRE

Dissabte 20 d’octubre:

Talaia i Morico

Advertència de perill al camí de la Mola pel Coll de Serret i pel Racó del Pulit fins al Pla

de les Vaques de la Pobla Tornesa, camí de la Talaia i camí del Racó de la Galiba.

Diumenge 21 d’octubre:

Barranc de Porcs, Sargar i Raca

Advertència de perill a la senda de les Forques al Racó de Mes, camí de la Cova, camí

del Barranc de Porcs a la Sima, camí de la Llobera, senda de la Sima al Coll del

Mancebo, camí del Racó de Miralles, camí del Cingle de Fermín i camí de Raca fins el

camí del Coll del Mancebo.

Leave a reply