PLE ORDINARI DE SETEMBRE DE 2018

PLE ORDINARI DE SETEMBRE DE 2018

Dimarts 25 de setembre es realitzarà el Ple ordinari corresponent al mes de setembre a partir de les 20:30h al Saló d’Actes de l’Ajuntament amb l’ordre del dia següent:

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.Expedient 2021/2018. Dictamen: Dies festius locals 2019
3.Expedient 579/2018.Dictamen: Expropiació. Taxació conjunta carrer Alacant
4.Expedient 1964/2018. Dació Compte Relacions de Pagament Agost 2018

B) Activitat de control
5.Dació compte decrets Alcaldia
6.Dació compte decret jubilació Sr. secretari D. Fernando Manuel Macian Ros
7.Despatx extraordinari

C) Precs i preguntes
8. Precs i preguntes.

Recordeu que podeu seguir el Ple en directe a la Televisió de Borriol o mitjançant el canal de YouTube corporatiu.

Leave a reply