AVALEM JOVES PLUS 2018: CONTRACTACIONS

AVALEM JOVES PLUS 2018: CONTRACTACIONS

Contractacions EMCUJU: 1

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ

Programa de foment d’ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

 • Subvenció obtinguda: 17.857,20 euros
 • Nombre de contractes: 1
 • Duració del contracte: Des de l’1 de juliol de 2018 fins al 30 de juny de 2019
 • Tipus de contractes: Contracte en pràctiques

 

Ocupacions contractades i tasques a realitzar: Administrativa

 • Suport i assessorament en matèria legislativa
 • Resolució d’expedients jurídics, tècnics i administratius de l’Ajuntament de Borriol.

_

Contractacions EMPUJU: 1

PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ

Programa de foment d’ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

 • Subvenció obtinguda: 16.298,88 euros
 • Nombre de contractes: 1
 • Duració del contracte: Des del 18 de juliol de 2018 fins al 17 de juliol del 2019
 • Tipus de contractes: Obra o servei determinat

 

Ocupacions contractades i tasques a realitzar: Auxiliar administratiu

 • Prestar atenció i informació personal i telefònicament a la ciutadania, donant solució a les consultes i assessorant els mateixos en relació al compliment d’impresos i formularis, així com dels processos i terminis de tramitació d’expedient.
 • Registrar la documentació d’entrada i d’eixida de documents.

 

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.

Leave a reply