SUBVENCIONS PER ACTIVITATS SOCIALS I CULTURALS 2018

Avui dissabte 21 de juliol s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Castelló l’extracte de la resolució d’alcaldia pel que es convoquen i s’obri el termini de presentació de les sol·licituds de les subvencions de l’Ajuntament de Borriol per activitats en matèria social i cultural 2018.

Els beneficiaris seran les entitats sense ànim de lucre domiciliades a Borriol i inscrites al Registre d’Entitats i Associacions de l’Ajuntament. Seran objecte de subvenció les activitats d’utilitat pública o interés social o la promoció d’un fi públic per a activitats socials i culturals desenvolupades durant el present any.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza ales 23:59 del dia en què es compliran 20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP.

Per a obtindre més informació baixeu-vos les bases i la convocatòria publicades al BOP.

També podeu baixar-vos els impresos que s’han de presentar.

Leave a reply